Bilförsäkring – hur viktigt är det egentligen?

Många vet redan att bilförsäkring är otroligt viktigt, men hur viktigt är det egentligen? Det ska vi ta reda på i dagens artikel. Förutom att inte snåla med din försäkringspremie är det också viktigt att faktiskt teckna en som täcker det du vill att den ska täcka.

Vad är en bilförsäkring?

Bilförsäkring är ett avtal mellan bilägaren och försäkringsbolaget där försäkringsbolaget åtar sig att ersätta vissa ekonomiska förluster eller skador som kan uppkomma i samband med bilens användning. Försäkringens syfte är att ge ekonomiskt skydd mot oväntade händelser och skador, såväl som att uppfylla lagliga krav på försäkringsskydd.

Det finns flera olika varianter av bilförsäkringar, och de mest grundläggande kategoriseras oftast som:

  1. Trafikförsäkring: Denna är lagstadgad och obligatorisk för alla motorfordon i trafik i Sverige. Trafikförsäkringen täcker skador som ditt fordon orsakar på andra personer eller andras fordon, men inte skador på din egen bil.
  2. Halvförsäkring: Förutom skyddet som trafikförsäkringen erbjuder, ger halvförsäkringen också skydd mot bland annat brand, stöld, och glasskador. Den omfattar inte krockskador på din bil vid en trafikolycka.
  3. Helförsäkring: Denna är den mest omfattande försäkringen och inkluderar allt skydd som både trafik- och halvförsäkring erbjuder, samt även skador på den egen bil vid krock.

Vad säger lagen om bilförsäkringar?

I Sverige är det lag på att alla registrerade motorfordon ska ha en giltig trafikförsäkring. Om ett motorfordon saknar trafikförsäkring debiteras ägaren en försäkringsavgift tills fordonet blir försäkrat.

  • Kravet på trafikförsäkring i Sverige: Så länge ett motorfordon är registrerat, är det krav på att det också ska vara trafikförsäkrat, oavsett om det används i trafik eller inte. Endast avställda fordon undantas från denna regel.
  • Konsekvenser av att köra utan giltig försäkring: Att köra utan en giltig trafikförsäkring kan medföra allvarliga konsekvenser. För det första kan fordonets ägare debiteras en daglig försäkringsavgift. Dessutom, om man är inblandad i en olycka utan en giltig försäkring, kan man personligen bli ansvarig för alla skador som uppstår, vilket såklart kan leda till flera hundra tusen. Det kan till och med leda till rättsliga påföljder.

Jämför vad de kostar

Att förstå kostnaden för en bilförsäkring jämfört med potentiella kostnader vid eventuell olycka kan hjälpa dig fatta ett bra ekonomiskt beslut.

Kostnaden för försäkring kontra potentiella kostnader vid olyckor utan försäkring: Medan en försäkringspremie kan verka som en betydande månadskostnad, kan de ekonomiska konsekvenserna av en olycka utan lämplig försäkring vara riktigt tråkig. Utan en försäkring skulle du personligen behöva stå för alla kostnader för skador på personer eller egendom, vilket i värsta fall kan leda till flera hundra tusen. Då ska du dessutom reparera skadan på din egna bil därefter…

Vi på BilV gillar till exempel ICA försäkring bil eftersom den är hyfsat billig, jämfört med vad den täcker.

Hur prissättning fungerar: faktorer som ålder, bilmodell, var du bor, etc.: Försäkringspremien beräknas utifrån en rad faktorer som speglar risken för försäkringsbolaget. Några av dessa faktorer inkluderar:

  • Ålder: Yngre förare anses ofta vara en högre risk på grund av brist på erfarenhet. Då blir premien högre.
  • Bilmodell: Dyra och sportiga bilar tenderar att ha högre premier eftersom de ofta är dyrare att reparera eller mer sannolika att vara inblandade i olyckor.
  • Var du bor: Vissa områden, särskilt storstäder, kan ha högre premier på grund av mer trafik och således större risk för bilkrockar.
  • Körhistorik: Förare med en historik av trafikbrott eller olyckor kan förvänta sig en ordentligt högre premier.

Varje försäkringsbolag har sin egen metod för att beräkna premier, så det är alltid en bra idé att jämföra offerter från flera bolag innan man fattar ett beslut.