Om BilV

BilV är del av ett privatägt företag, och organisationen BilV grundades 2022 av Petter Andersson. BilV skapades för att fungera som en objektiv, icke-proprietär och informerande tidskrift som grundligt diskuterade fältet fordon.

Den första artikeln i BilV publicerades 2022 och efter det har det inte funnits något stopp!

Vad är BilV’s uppdrag?

Uppdraget för BilV är att tillhandahålla objektiv forskning för att förbättra fordonsägares kunskap och produktval med målet att hålla bilvård och mekande levande för unga generationer under många år framöver.

Genom publicering av hundratals artiklar om bilvård och fordonsunderhåll, fortsätter BilV hjälpa fordonsägare att lära sig mer om sina motordrivna fordon och produkter därtill. Från att hantera motorn, till att vårda bilen in- och utvändigt – allt genom att ta hjälp av alla våra artiklar och djupgående forskning.

Även om uppdraget för BilV började med fokus på bilvårdsprodukter, har det även börjat läggas fokus på motorcykel, husbilar, verktyg för att meka med bilen och övergripande guider.

Vad är bakgrunden till BilV?

BilV även känt som BilV: Journalen för fordonsägande, grundades 2022 av Petter Andersson, bilmekaniker i Stockholm, Sverige.

Syftet med BilVs journal för fordonsägande vad att fungera som en utbildningskälla som ingående diskuterade området fordon. Efter nästan 1 års verksamhet avstannade framstegen för BilV och mindre fokus lades på nya publikationer.

Vem grundade BilV?

BilV grundades år 2022 av Petter Andersson. Syftet med BilV är att utbilda och vägleda alla som äger ett fordon runt om i Sverige inom områdena bilvård, motorcykel, husbil, personbil och mekande.

Även om BilV är nytt, är utvecklingen av produkter och tjänster i full gång och kommer att erbjudas vid ett senare tillfälle. För att följa den fortsatta tillväxten och framgången för BilV, se till att följa BilV’s sociala medier. (Facebook)

Hur kontaktar man BilV?

Om du behöver kontakta någon på organisationen BilV, skicka ett mejl till Petter, chefredaktör och grundare på petter@bilv.se

Vilka är skribenterna på BilV?

BilV har över 50 fordonsentusiaster i ryggen, men de som skriver och publicerar publikt på BilV är:

Hur granskar BilV information?

BilV granskar fordonsinformation genom vetenskapliga experiment, verklig data och direktkommunikation med professionella fordonstekniker, bilmekaniker och produktutvecklare.

Utöver att höra med professionella, har en drivkraft för vår strika granskningsprocess varit önskan att vägleda privatpersoner mot vägen att hålla fordonet i allra högsta skick. Oavsett om det handlar om att sköta om motorn, eller få bort de riktigt tuffa fläckarna i lacken, strävar BilV efter att hjälpa fordonsvärlden på ett sätt mer än bara att coacha.

Vilka är användningsvillkoren för BilV?

Med fokus på forskning, tester och förstahandserfarenhet, uppmuntrar och stöder vi helt och hållet de som önskar använda något av det vi presenterar. Det är därför gratis att använda informationen på BilV, så länge du ger kreditering där det är förtjänat.

Alla artiklar är upphovsrättsskyddade och tillhör BilV. Så, för att använda vårt innehåll, tillhör allt visuellt material BilV och en hänvisning krävs i samband med att du använder innehållet. Vi rekommenderar också starkt att du länkar till källan där du fick informationen eftersom detta säkerställer att Google inte markerar din artikel som plagiat.

Vad är sekretesspolicyn för BilV?

BilV skyddar integriteten och anonymiteten för användardata och samlar endast in data som godkänts via e-postregistreringar, köp och personlig kontakt. Vi delar inte din personligt identifierbara information med någon tredje part.

Dessutom samlar vi inte in individuell användarinformation, vi avslöjar inte din personliga identitet, vi använder inte cookies eller spårningsinformation om det inte uttryckligen anges, och vi respekterar all läsarintegritet. Sekretesspolicyn kan komma att granskas ytterligare i vår sekretessavdelning och kan ändras när som helst.

Vad är innehållsintegriteten hos BilV?

Innehållsintegritet är processen att hantera och säkerställa integriteten och noggrannheten i information som görs tillgänglig för allmänheten på organisationens hemsida BilV.se. När det gäller BilV innebär det att vi inte delar innehåll om det inte har granskats och kontrollerats för fullständig noggrannhet efter bästa förmåga.

Med början i en strikt redaktionell process publicerar BilV innehåll på ett sätt som inte tillåter otydlighet eller vilseledande information. Vårt urval av produkter och rekommendationer använder medvetet språk, vilket är vetenskapen att välja ord som endast uttrycker sann avsikt.

BilV värderar slutanvändarnas resultat framför allt annat och rekommenderar att du konsulterar din mekaniker innan du gör drastiska förändringar på fordonet. Även om vi jobbar med noggrannhet och gör det till vårt uppdrag att skydda fordonens hälsa, förändras rekommendationerna ständigt.

Vad är BilV’s redaktionella process?

BilV’s redaktionella process går i flera steg för att säkerställa absolut integritet och prioritering av noggrannhet. Att tjäna och upprätthålla våra läsares förtroende är en prioritet hos BilV. Vi strävar alltid efter att göra ändringar i vårt innehåll genom uppdatering och kontinuerlig övervakning av innehållet, regelbundna innehållsgranskningar och årlig varumärkesutvärdering.

BilV upprätthåller journalistiska standarder när det gäller allt publicerat innehåll samtidigt som vi prioriterar att använda inkluderande språk i vår redaktionella process. Detta är för att säkerställa att mångfald erkänns och alla populationer representeras, särskilt eftersom det är avgörande för vår framgång att ha empati med forskare och läsare.

Vad är BilVs tillvägagångssätt för produktval?

BilV utför noggranna tester och granskningar innan vi rekommenderar en produkt. Med början i en historisk data- och kvalitetskontroll av produkten, tillsammans med att kontrollera produkttillverkarens bakgrund, försöker vi avgöra om produkten är en som vi kan lita på.

Om produkten klarar vår granskning och vi känner att den är värd en rekommendation, gör vi det. Vi kommer alltid att avslöja när en produkt är sponsrad och kommer aldrig att ge en vilseledande recension.

Hur använder BilV inkluderande språk?

BilV använder inkluderande språk, vilket är praxisen att respektera alla grupper av människor och erkänna deras skillnader samtidigt som man prioriterar att inte förolämpa några grupper.

För att uppnå detta tar vi en könlös innehållsansats, vilket innebär att vi alltid skriver för både kvinnor och män, liksom andra kön. Vi använder inte heller sexistiskt, rasistiskt eller fördomsfullt språk i vårt innehåll. På BilV tror vi att alla människor är jämlika.

För forskningens skull förstår vi att korrelation inte är detsamma som orsakssamband, men vi kan periodvis dra slutsatser baserat på observation och data från studier som visat sig vara tillförlitliga och ha sann validitet.

Hur använder BilV medvetet språk?

BilV använder medvetet språk, vilket är vetenskapen att välja ord som uttrycker sann avsikt för att skapa empatiskt, inkluderande och icke-stigmatiserande innehåll. Vi skriver inte innehåll som är vilseledande och uttrycker våra resultat enbart baserat på forskning, tester och förstahandsobservation.

När det gäller det språk som används, använder vi först och främst empati-prioriterat-språk när det är möjligt för att förmedla en känsla av empati för våra läsare. Istället för att använda en negativ konnotation när vi beskriver någon, skulle vi ersätta det med något neutralt. Till exempel, om någons bil gick sönder, skulle vi säga att de “drabbades” av en olycka i motsats till att säga att de var “drabbade” med att bilen gick sönder.

Hur stödjer BilV miljövänlighet för en bättre värld?

Miljövänlighet är praktiken att skydda jordens ekosystem. BilV tar ett miljövänligt tillvägagångssätt när det gäller att testa och publicera innehåll. Vi använder miljövänlig hosting, återvinner resurser på rätt sätt och vår personal använder miljövänliga verktyg och material. Vissa medlemmar går till och med ett steg längre genom att skydda naturen med vegetarisk mat!

Hur värderar BilV mångfald, rättvisa och inkludering?

BilV använder inte bara inkluderande språk när vi skriver innehåll för våra läsare, vi inkluderar också varje typ av person, från varje samhälle, när vi gör forskning och tester. Från att stödja svarta samhällen och mekaniker till att respektera LGBTQ+-gemenskapen, BilV är för alla.

Saknar du något? Tveka inte på att kontakta oss!